وب سایت سازمان نظام مهندسی قزوین


قابل توجه داوطلبان آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت حرفه اي معماران تجربي آذر 92

ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان تمدید شد.


بسمه تعالي

قابل توجه داوطلبان آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت حرفه اي معماران تجربي آذر 92


 با توجه به درخواست‌هاي متعدد از سوي سازمانهاي نظام مهندسي و داوطلبان آزمونهاي فوق به اطلاع مي‌رساند ثبت‌نام اين آزمونها تا تاريخ چهارشنبه 10/07/92 تمديد گرديد و همچنين تاريخ اخذ تأييديه ثبت‌نام توسط سازمانهاي نظام مهندسي و كارداني استان تا تاريخ دوشنبه 15/07/92 خواهد بود. لازم بذكر است كليه داوطلبان مظفند تأييديه ثبت‌نام خود را از بخش "قبلا ثبت‌نام نموده‌ام" سامانه ثبت‌نام كنترل نمايند و در صورت عدم تأييد، حداكثر تا تاريخ 15/07/92 به سازمانهاي نظام مهندسي و يا كارداني استان خود مراجعه نمايند.

 لازم بذكر است اين تاريخ‌ها به هيچ عنوان قابل تمديد نبوده و اين اطلاعيه بمنزله ابلاغ رسمي به ادارات كل راه و شهرسازي و سازمانهاي نظام مهندسي استانها نيز مي باشد.

"دفتر مقررات ملّي ساختمان"