انتخابات هیات نظارت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهر محمدیه با نظارت مستقیم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین و با حضور مهندس عباس وثیق نیا، مهندس علی ارباب و مهندس سید پرویز حسینی از اعضای هیئت مدیره سازمان دوشنبه مورخ 8/7/92  برگزار شد و به اتفاق آراء مسئول و دبیر دفتر نمایندگی شهر محمدیه انتخاب گردیدند.

در این انتخابات که با حضور مهندسین شهر محمدیه در دفتر نمایندگی آن شهر برگزار شد از تعداد 73 رای ماخوذه به ترتیب

1-      آقای مهندس علی آراسته با اخذ 58 رای نفر اول

2-      آقای مهندس هادی پارسائی با اخذ 50 رای نفر دوم

3-      آقای مهندس فرید شعبانپور با اخذ 13 رای نفر سوم

4-      آقای مهندس رضا کریمی با اخذ 12 رای نفر چهارم

انتخاب شدند که نفرات اول و دوم با کسب بالاترین رای بعنوان مسئول و دبیر دفتر نمایندگی شهر محمدیه مشخص گردیدند.