نشست مشترک سالیانه دفاتر نمایندگی استان برگزار شد.

نشست مشترک سالیانه دفاتر نمایندگی با حضور مهندس فر خزاد رییس، مهندس کاظمی نایب رئیس، مهندس حسینی عضو هیئت مدیره و مسئول دفاتر نمایندگی سازمان در محل دفتر هماهنگی نظام مهندسی ساختمان شهر محمدیه برگزار شد.

در این نشست که 23 آذرماه وبا همراهی مسئولین دفاتر طراحی، مهندسی وا جرا و آزمایشگاه های مستقر در شهر محمدیه برگزار شد، ابتدا مهندس علی آراسته مسئول دفتر هماهنگی شهر محمدیه به تشریح عملکرد 18 ماهه پرداخت و ا فزود: این دفتربا تعامل با شهردار محمدیه و نیز رییس و اعضای شورای اسلامی شهر محمدیه تا کنون نسبت به کنترل و نظارت عالیه در سطح شهر همت گماشته به نحوی که کلیه امور ساخت و ساز اعم از گسترشی، مقاوم سازی و...از سوی شهرداری شهر محمدیه به این دفتر تفویض گردیده ا ست.

وی در ادامه با اشاره به رکود در صنعت ساخت و ساز در سطح منطقه، همکاری و همراهی در توزیع کار را از مسئولین دفاتر خواستار شد.

مسئولین دفاتر حاضر در جلسه، دیدگاه ها، درخواست ها ونظرات خود را در اولین نشست طرح نمودند که مستلزم بررسی بیشتر طی نشست تکمیلی و انعکاس اهم آن طی جلسه آتی بود تا در این خصوص تصمیم گیری، جمع بندی و تعامل لازم صورت پذیرد و رئوس آن جهت برنامه ریزی بهتر به سازمان ارائه گردد.

در این نشست، مهندس فرخ زاد ریاست سازمان، ضمن تقدیر از برپایی این نشست، رشد و تعالی درون سازمانی و برون سازمانی را از اهداف سازمان طی سال های اخیر دانست و گفت: در رده های بالای سازمانی کلیه کمیسیون های مربوط را استانداردسازی کرده و ارتقاء سطح داده ایم تا تمامی تصمیم ها از حداکثر بازدهی برخوردار باشد.

در ادامه این نشست نیز مهندس پرویز حسینی نماینده سازمان در امور دفاتر نمایندگی ها با اشاره به اهم فعالیت های دفاتر نمایندگی در سطح استان گفت:  ترسیم سند چشم انداز و افق روشنتر فعالیت های این دفتر نمایندگی با پیگیری های فراوان در خصوص اختصاص زمین لازم در مرکزیت شهر، جهت ساخت و تاسیس و تکمیل دفتر نمایندگی مناسب در سطح شهر محمدیه جهت ارائه مطلوبتر خدمات به شهروندان محترم محمدیه و نیز نظارت بیشتر بر عملکرد دفاتر مستقر در شهر از اهم فعالیتهای سازمان بوده است.     


گالری