دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان (در جستجوی فضاهای گمشده)

دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان  با عنوان «در جستجوی فضاهای گمشده» توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار می گردد.

محورهای همایش:
ارزش‌های کیفی فضاها
هویت و پایداری فرهنگی
بازآفرینی فضاهای گمشده
فضاهای عمومی و مکان آفرینی
دفاع غیر عامل در فضاهای زیستی
محیط متنوع و جلوه های نمادین

تاریخ های مهم:

 مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
تاریخ برگزاری همایش: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

سایت همایش:  www.uot.conf.ikiu.ac.ir
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۲۸۱-۸۳۷۱۲۴۲
آدرس دبیرخانه: قزوین – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – دانشکده معماری و شهرسازی