انتخابات هیات نظارت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان آبیک با نظارت مستقیم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین و با حضور مهندس عباس وثیق نیا و مهندس سید پرویز حسینی، مهندس ساعد معارفی و مهندس علی ارباب از اعضای هیئت مدیره سازمان مورخ 92/11/6  برگزار شد و به اتفاق آراء مسئول و دبیر دفتر نمایندگی شهر آبیک انتخاب گردیدند.

در این انتخابات که با حضور مهندسین شهرستان آبیک در دفتر نمایندگی آن شهر برگزار شد از تعداد 68 رای ماخوذه به ترتیب

1-      آقای مهندس علیرضا ربانی با اخذ 42 رای نفر اول

2-      آقای مهندس امیر کاظم زاده با اخذ 29 رای نفر دوم

3-      آقای مهندس امان اله هرندی زاده با اخذ 25 رای نفر سوم

4-      آقای مهندس یوسف رنجبر با اخذ 20 رای نفر چهارم

5-     آقای مهندس سید محمد عبادی با اخذ 3 رای نفر پنجم

انتخاب شدند که نفرات اول و دوم با کسب بالاترین رای بعنوان مسئول و دبیر دفتر نمایندگی شهرستان آبیک مشخص گردیدند.


گالری