جبان آقای مهندس سعید بهادیوند چگینی؛

انتصاب شایسته شما همکار ارجمند را به سمت مدیر بخش محمدیه که بیانگر تعهد و تخصص جنابعالی می باشد تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون شما را از درگاه خداوند سبحان مسئلت می نماییم.

هیات رییسه گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین