دوره آموزشی دفترچه محاسبات پنج شنبه 1 اسفند با حضور مهندس کریمی برگزار گردید.

در این دوره آموزشی مباحث دفترچه محاسبات روشنایی، محاسبات سطح مقطع کابل، محاسبات تابلو وبرق اضطراری و محاسبات جریان ضعیف شامل آنتن مرکزی، صاعقه گیر و بلندگو برای شرکت کنندگان ارائه شد.

همچنین دوره آموزشی دیالوکس مقدماتی و پیشرفته توسط شرکت مازی نور  روزهای پنج شنبه و جمعه 24 و 25 بهمن در سالن آمفی تاتئر برگزار گردید.


گالری