ثبت نام آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی  22 و 23 خرداد ماه سال 1393

بدینوسیله به آگاهی می رساند، آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی در 22 و 23 خرداد ماه سال 1393برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است شروع ثبت نام آزمون های فوق از تاریخ 10/12/1392 از طریق وب سایت دفتر inbr.ir انجام خواهد شد.  ضروریست داوطلبان قبل از انجام ثبت نام  راهنما ودستورالعمل ثبت نام آزمونهای فوق را مطالعه واز مفاد آن آگاه باشند.

از آنجائیكه سهولت شركت در آزمونهای موصوف از دغدغه های این وزارتخانه بوده است در اجرای دستورات مقام عالی وزارت ، ضمن هماهنگی با ادارات كل راه و شهرسازی استانها و به منظور كاهش ترددهای غیرضرور، در تعدادی از استانها آزمونهای ورود به حرفه مهندسی و كاردانی علاوه بر مركز استان در برخی شهرهای بزرگ نیز برگزار می گردد. فلذا شایسته  است داوطلبان محترم هنگام ثبت نام با اطلاع دقیق از وضعیت حوزه های آزمونی محل اقامت خود نسبت به انتخاب شهر محل آزمون اقدام نمایند.

"دفتر مقررات ملّی ساختمان"