مراحل صدور پروانه اشتغال

 به استحضار می­رساند نتایج اولیه آزمون و کارنامه شرکت کنندگان در سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان اعلام گردیده وشما شرکت کننده عزیز می­توانید جهت مشاهده نتیجه آزمون به آدرس اینترنتی inbr.ir مراجعه نمایید.

ضمنا شما شرکت کننده عزیز لازم است به نکات زیر توجه بفرمائید:

1-    
مراحل صدور پروانه به شرح ذیل می باشد:

 

2-     جهت دریافت مدارک شما می­توانید با در دست داشتن پرینت قبولی به واحد عضویت سازمان نظام مهندسی مراجعه نموده یا از طریق لینک مدارک صدور پروانه اشتغال فایل pdf  مدارک را دریافت نمایید. (لازم به ذکر است جهت دریافت کارتکس سوابق حتما باید به واحد عضویت مراجعه نمایید و فایل آن بر روی سایت موجود نمی­ باشد.)

3-     تحویل مدارک از متقاضیان در حال حاضر توسط واحد عضویت انجام می گیرد، ولی ارسال پرونده­ ها به اداره کل منوط به تحویل کارنامه های رسمی از وزارت راه و شهرسازی بوده که طبق اطلاعیه دفتر مقررات ملی این امر از تاریخ 20/01/1393 به بعد انجام خواهد پذیرفت.

4-     متقاضیان رشته عمران یا معماری که موفق به قبولی در آزمون اجرا شده ولی در آزمون نظارت قبول نشده اند، طبق دستورالعمل ابلاغی از وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر و تا زمان قبولی در آزمون نظارت (در آزمون های آتی) نمی توانند جهت اخذ پروانه اشتغال اجرا بصورت مستقل اقدام نمایند.

5-     روند صدور صلاحیت اجرا جهت متقاضیان واجد شرایط در رشته های عمران و معماری متعاقبا و پس از دریافت دستورالعمل از اداره کل راه و شهرسازی اعلام خواهد شد.