ردیف

رشته

توضیحات

شماره تماس

1 عمران/ معماری داریا حداقل 3 سال سابقه کار مفید و بیمه- جهت همکاری در شرکت پیمانکاری و اخذ رتبه 9127861433
2 عمران دارای پروانه اشتغال- جهت مسئول فنی آزمایشگاه 9125810651
3 عمران- مکانیک-برق دارای پروانه اشتغال به کار - ترجیحاً پایه 2 جهت عضویت در دفتر مهندسی طراحی 9127818287
4 برق دارای 3 سال سابقه بیمه- جهت اخذ رتبه برای شرکت 9128867120
5 عمران/ معماری پایه 2 اجراء - شرایط مناسب/ فوری

09386033480

09123826359

6 عمران/ معماری جهت کار سرپرست کارگاهی در سطح شهر قزوین- دارای سابقه کار حرفه ای-

028-33366667

info@ri-ra.ir

7 معماری، عمران، نقشه برداری و ترافیک دارای پروانه اشتغال بکار یا 3 سال سابقه کار جهت کار در دفتر مهندسی 9126816775
8 معماری همکار خانم مسلط به کلیه نرم افزارهای طراحی و تهیه نقشه - شهرستان آبیک 9127878721
9 معماری دارای پروانه اشتغلا طراحی جهت عضویت در دفتر آبیک 9363508899
10   همکار خانم  جهت انجام امور اداری در دفتر ساختمانی - آشنا به حسابداری و مسلط به نرم افزار آفیس- به صورت تمام وقت

33686836

9129497454

11 برق/مکانیک دارای پروانه اشتغال پایه 3-جهت کسب امتیاز در آزمایشگاه 9123822954
12 عمران/معماری
برق/مکانیک
2نفر-دارای پروانه-2سال سابقه نظارت

2 نفر-دارای پروانه اجرا
9356723121
13 مکانیک/ برق دارای پروانه پایه 2- جهت امتیاز آوری جهت تاسیس آزمایشگاه 9127821656
14 عمران/ معماری دارای 7 سال سابقه بیمه مرتبط- جهت رتبه بندی شرکت 9127822935
15 مکانیک/برق/معماری دارای صلاحیت طراحی/نظارت-دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی-جهت عضویت در دفتر طراحی 9303524125
16 مهندس عمران/معماری جهت کار در پروژه ساختمانی-بدون پروانه اشتغال 9125932110
17 مهندس عمران دارای پروانه اجرا-حداقل 10 سال سابقه بیمه-جهت کار در کارگاه ساختمانی 9301207428
18 عمران و مکانیک جهت رتبه بندی شرکت- دارای 2 سال سابقه کار- 9124812576
19

عمران، برق، مکانیک

کارشناس عمران، برق و مکانیک جهت همکاری در دفتر طراحی- دارای پروانه پایه 1 و 2

9128865586

34221382-028

20

عمران/ معماری

پایه 2 یا 1 - اجرا- جهت عضویت در شرکت اجرا

33790904-028

09122828122

21

عمران/ معماری

پایه 1اجرا

9121164963

22

عمران

2 نفر مهندس عمران (نظارت) - جهت مسئول فنی آزمایشگاه بتن- در شهر بوئین زهرا- به صورت تمام وقت

09123817470

23

عمران/معماری

توانا در تهیه صورتجلسه ابنیه-(خانم)-3 سال سابقه کار

09198469345

24

اجرا

جهت تشکیل شرکت سازندگان (مجری ذی صلاح)

9126812427

25

نقشه برداری

با تجربه- جهت کار در پروژه راهسازی

09121824165

26

تاسیسات ساختمان

حداکثر 35 سال سن- 10سال تجربه کاری در دستگاه نظارت کارگاهی مهندسی مشاور در زمینه پروژه های عمرانی به روش فهرست بهایی

9122811131

27

معماری و عمران

مجری پایه 3- جهت شرکت مجری ذیصلاح

9123826359

9386033480

28

عمران- برق-مکانیک

1-مهندس عمران(اقا)- 5 سال سابقه اجرایی (مسکن مهر جزءسابقه محسوب نمی شود)

2-مهندس عمران (خانم یا آقا)- 5 سال سابقه (مسکن مهر جزءسابقه محسوب نمی شود)

3-مهندس برق -5 سال سابقه (پروژه های عمرانی)

4- مهندس مکانیک- 5 سال سابقه (پروژه های عمرانی)

ساعت تماس: 12 الی 14- 14 الی 18

مدت اعتبار 15 روز

شماره تماس: 9198469345-33785059

ارسال رزومه: saeid.bagheri.85@gmail.com

Vezva.qazvin@gmail.com

 

29

مهندس عمران

2 نفر مهندس عمران راه، سازه با 3 سال بیمه مرتبط فنی

1 نفر مهندس عمران با 7 سال سابقه بیمه مرتبط فنی

9191800477- آقای اسکافی

30

مکانیک-عمران

آشنا به مکانیک- متره- برآورد – مسلط به نرم افزار TAKSA- صورت وضعیت و تعدیل

33233838

31

نقشه بردار

کارشناس نقشه برداری جهت کار در کارگاه ساختمانی

9301207428

32

مکانیک-عمران

معماری

کارشناس اجرایی با سابقه کارکارگاهی-10 سال سابقه

9301207428

33

کارشناس برق

رشته برق- دارای پروانه اشتغال پایه 3- حداکثر سن30 سال - جهت اشتغال در آزمایشگاه

9191874272

34

مهندس برق

دارای پروانه پایه 3 نظارت

9125810651

35

مکانیک/برق

3 تا 7 سال سابقه بیمه(یا بازنشسته)-جهت تمدید یا اخذ رتبه 5 تاسیسات وتجهیزات شرکت

9191851872

36

عمران

مهندس عمران -3سال سابقه بیمه-جهت رتبه بندی

9196161083

37

کارشناس عمران/معماری

جهت تکمیل کادر مهندسی در پروژه ساختمان شهرداری/ خانم /2سال سابقه کار- ترجیحا ابنیه

Ansar.sazandegi@yahoo.com

پست الکترونیک جهت ارسال رزومه

38

کارشناسعمران/معماری

جهتکاردردفتراجرا- دارایپروانهاجرا

9123826359

39

کارشناسعمران

3 سال سابقه کار- جهت کار در شرکت راه و ساختمان

9122826755

40

کارشناس عمران

باتجربهحداقل 5 سال- بارزومهقوی-جهتمدیریتفنیواجرائیکارگاه

9121134314

41

کارشناس برق یا مکانیک یا طراحی شهری

دارای حداقل 3 سال بیمه مرتبط جهت رتبه بندی مشاور

33366667

42

ترجیحا تحصیلات کارشناسی در رسته ساختمان

مدیر امور اداری

دارای سابقه کار مدیریت

 

ارسال رزومه تا 07/07/93 به آدرسm.moradii01@yahoo.com

43

کارشناس عمران یا معماری

دارای پروانه نظارت و اجرا جهت همکاری در شرکت مجری ذیصلاح حقوقی

09123826359

09125826607

44

کارشناس عمران(2نفر)

جهت تکمیل کادر فنی شرکت ساختمانی با حداقل 4سال سابقه بیمه

09364305726

45

کارشناس عمران یا معماری

پایه3 با 2سال سابقه جهت عضویت در هیات مدیره شرکت حقوقی اجرا

09123817248

46

کارشناس مکانیک

جهت سرپرستی  با 7سال سابقه کار در قسمت تعمیر و نگهداری

09121866183

47

کارشناس عمران یا معماری

دارای پروانه اجرا با حداقل 2 سال سابقه کا جهت تکمیل کادر فنی شرکت مهندسی

09123822722

48

کارشناس عمران و مکانیک

3سال سابقه بیمه مهندسی جهت رتبه بندی

09199878205

09127888366

49

کارشناس عمران

3سال سابقه جهت تاسیس شرکت

09197404802