ردیف

رشته

توضیحات

شماره تماس

1 عمران- مکانیک-برق دارای پروانه اشتغال به کار - ترجیحاً پایه 2 جهت عضویت در دفتر مهندسی طراحی 9127818287
2 برق دارای 3 سال سابقه بیمه- جهت اخذ رتبه برای شرکت 9128867120
3 عمران/ معماری پایه 2 اجراء - شرایط مناسب/ فوری

09386033480

09123826359

4 عمران/ معماری جهت کار سرپرست کارگاهی در سطح شهر قزوین- دارای سابقه کار حرفه ای-

028-33366667

info@ri-ra.ir

5 معماری، عمران، نقشه برداری و ترافیک دارای پروانه اشتغال بکار یا 3 سال سابقه کار جهت کار در دفتر مهندسی 9126816775
6 معماری همکار خانم مسلط به کلیه نرم افزارهای طراحی و تهیه نقشه - شهرستان آبیک 9127878721
7 معماری دارای پروانه اشتغلا طراحی جهت عضویت در دفتر آبیک 9363508899
8   همکار خانم  جهت انجام امور اداری در دفتر ساختمانی - آشنا به حسابداری و مسلط به نرم افزار آفیس- به صورت تمام وقت

33686836

9129497454

9 برق/مکانیک دارای پروانه اشتغال پایه 3-جهت کسب امتیاز در آزمایشگاه 9123822954
10 عمران/معماری
برق/مکانیک
2نفر-دارای پروانه-2سال سابقه نظارت

2 نفر-دارای پروانه اجرا
9356723121
11 مکانیک/ برق دارای پروانه پایه 2- جهت امتیاز آوری جهت تاسیس آزمایشگاه 9127821656
12 عمران/ معماری دارای 7 سال سابقه بیمه مرتبط- جهت رتبه بندی شرکت 9127822935
13 مکانیک/برق/معماری دارای صلاحیت طراحی/نظارت-دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی-جهت عضویت در دفتر طراحی 9303524125
14 مهندس عمران/معماری جهت کار در پروژه ساختمانی-بدون پروانه اشتغال 9125932110
15 مهندس عمران دارای پروانه اجرا-حداقل 10 سال سابقه بیمه-جهت کار در کارگاه ساختمانی 9301207428
16 عمران و مکانیک جهت رتبه بندی شرکت- دارای 2 سال سابقه کار- 9124812576
17

عمران، برق، مکانیک

کارشناس عمران، برق و مکانیک جهت همکاری در دفتر طراحی- دارای پروانه پایه 1 و 2

9128865586

34221382-028

18

عمران/ معماری

پایه 2 یا 1 - اجرا- جهت عضویت در شرکت اجرا

33790904-028

09122828122

19

عمران/ معماری

پایه 1اجرا

9121164963

20

عمران

2 نفر مهندس عمران (نظارت) - جهت مسئول فنی آزمایشگاه بتن- در شهر بوئین زهرا- به صورت تمام وقت

09123817470

21

عمران/معماری

توانا در تهیه صورتجلسه ابنیه-(خانم)-3 سال سابقه کار

09198469345

22

اجرا

جهت تشکیل شرکت سازندگان (مجری ذی صلاح)

9126812427

23

نقشه برداری

با تجربه- جهت کار در پروژه راهسازی

09121824165

24

تاسیسات ساختمان

حداکثر 35 سال سن- 10سال تجربه کاری در دستگاه نظارت کارگاهی مهندسی مشاور در زمینه پروژه های عمرانی به روش فهرست بهایی

9122811131

25

معماری و عمران

مجری پایه 3- جهت شرکت مجری ذیصلاح

9123826359

9386033480

26

عمران- برق-مکانیک

1-مهندس عمران(اقا)- 5 سال سابقه اجرایی (مسکن مهر جزءسابقه محسوب نمی شود)

2-مهندس عمران (خانم یا آقا)- 5 سال سابقه (مسکن مهر جزءسابقه محسوب نمی شود)

3-مهندس برق -5 سال سابقه (پروژه های عمرانی)

4- مهندس مکانیک- 5 سال سابقه (پروژه های عمرانی)

ساعت تماس: 12 الی 14- 14 الی 18

مدت اعتبار 15 روز

شماره تماس: 9198469345-33785059

ارسال رزومه: saeid.bagheri.85@gmail.com

Vezva.qazvin@gmail.com

 

27

مهندس عمران

2 نفر مهندس عمران راه، سازه با 3 سال بیمه مرتبط فنی

1 نفر مهندس عمران با 7 سال سابقه بیمه مرتبط فنی

9191800477- آقای اسکافی

28

مکانیک-عمران

آشنا به مکانیک- متره- برآورد – مسلط به نرم افزار TAKSA- صورت وضعیت و تعدیل

33233838

29

نقشه بردار

کارشناس نقشه برداری جهت کار در کارگاه ساختمانی

9301207428

30

مکانیک-عمران

معماری

کارشناس اجرایی با سابقه کارکارگاهی-10 سال سابقه

9301207428

31

کارشناس برق

رشته برق- دارای پروانه اشتغال پایه 3- حداکثر سن30 سال - جهت اشتغال در آزمایشگاه

9191874272

32

مهندس برق

دارای پروانه پایه 3 نظارت

9125810651

33

مکانیک/برق

3 تا 7 سال سابقه بیمه(یا بازنشسته)-جهت تمدید یا اخذ رتبه 5 تاسیسات وتجهیزات شرکت

9191851872

34

عمران

مهندس عمران -3سال سابقه بیمه-جهت رتبه بندی

9196161083

35

کارشناس عمران/معماری

جهت تکمیل کادر مهندسی در پروژه ساختمان شهرداری/ خانم /2سال سابقه کار- ترجیحا ابنیه

Ansar.sazandegi@yahoo.com

پست الکترونیک جهت ارسال رزومه

36

کارشناسعمران/معماری

جهتکاردردفتراجرا- دارایپروانهاجرا

9123826359

37

کارشناسعمران

3 سال سابقه کار- جهت کار در شرکت راه و ساختمان

9122826755

38

کارشناس عمران

باتجربهحداقل 5 سال- بارزومهقوی-جهتمدیریتفنیواجرائیکارگاه

9121134314

39

کارشناس برق یا مکانیک یا طراحی شهری

دارای حداقل 3 سال بیمه مرتبط جهت رتبه بندی مشاور

33366667

40

ترجیحا تحصیلات کارشناسی در رسته ساختمان

مدیر امور اداری

دارای سابقه کار مدیریت

 

ارسال رزومه تا 07/07/93 به آدرسm.moradii01@yahoo.com

41

کارشناس عمران یا معماری

دارای پروانه نظارت و اجرا جهت همکاری در شرکت مجری ذیصلاح حقوقی

09123826359

09125826607

42

کارشناس عمران(2نفر)

جهت تکمیل کادر فنی شرکت ساختمانی با حداقل 4سال سابقه بیمه

09364305726

43

کارشناس عمران یا معماری

پایه3 با 2سال سابقه جهت عضویت در هیات مدیره شرکت حقوقی اجرا

09123817248

44

کارشناس مکانیک

جهت سرپرستی  با 7سال سابقه کار در قسمت تعمیر و نگهداری

09121866183

45

کارشناس عمران یا معماری

دارای پروانه اجرا با حداقل 2 سال سابقه کا جهت تکمیل کادر فنی شرکت مهندسی

09123822722

46

کارشناس عمران و مکانیک

3سال سابقه بیمه مهندسی جهت رتبه بندی

09199878205

09127888366

47

کارشناس عمران

3سال سابقه جهت تاسیس شرکت

09197404802