ردیف

رشته

توضیحات

شماره تماس

1 سازه

یکنفر مهندس عمران جهت سرپرستی نظارت بر امور اجرایی ساختمان

021-22785429
2 سازه مسلط به طراحی و محاسبات سازه ای ساختمانهای عمومی - مسلط به نرم افزار های مربوطه- دارای سابقه کار طراحی و محاسبه

028-33366667

ساعت تماس 9 الی 16:30

3 تاسیسات برقی و مکانیکی مسلط به تاسیسات الکرتیکی و مکانیکی ساختمانهای عمومی و محوطه- مسلط به نرم افزارهای مربوط- دارای سایقه طراحی

028-33366667

ساعت تماس 9 الی 16:30

4 عمران/معماری

آشنا به نرم افزارهای اتوکد، اکسل و مدیریت پروژه و اصول دفتر فنی- دارای 4 سال سابقه کار

(ارسال رزومه کاری به آدرس: مجتمع ادارات پونک، پشت صدا و سیما، نبش آتش نشانب، شرکت طرح عمران شهر)

09197505855

09127403101

5 مکانیک (سیالات)/ برق شرکت پیمانکاری جهت پروژه اجرای ساختمان اداری- دارای حداقل 3 سال سابقه کار 09127866210
6 معماری- سازه- مکانیک- برق

دارای پروانه طراحی و نظارت

ساعت تماس: 9 الی 14

09391819056

33233214

7 مکانیک دارای حداقل 3 سال سابقه کار- جهت اخذ مجوز گازرسانی به صنایع و همکاری 9108378607
8 مکانیک/ برق دارای حداقل 3 سال سابقه کار-جهت اخذ رتبه 9108378607
9 عمران/ معماری دارای حداقل 3 سال سابقه کار مفید و بیمه- جهت همکاری در شرکت پیمانکاری و اخذ رتبه 9127861433
10 عمران دارای پروانه اشتغال- جهت مسئول فنی آزمایشگاه 9125810651
11 عمران- مکانیک-برق دارای پروانه اشتغال به کار - ترجیحاً پایه 2 جهت عضویت در دفتر مهندسی طراحی 9127818287
12 برق دارای 3 سال سابقه بیمه- جهت اخذ رتبه برای شرکت 9128867120
13 عمران/ معماری پایه 2 اجراء - شرایط مناسب/ فوری

09386033480

09123826359

14 عمران/ معماری جهت کار سرپرست کارگاهی در سطح شهر قزوین- دارای سابقه کار حرفه ای-

028-33366667

info@ri-ra.ir

15 معماری، عمران، نقشه برداری و ترافیک دارای پروانه اشتغال بکار یا 3 سال سابقه کار جهت کار در دفتر مهندسی 9126816775
16 معماری همکار خانم مسلط به کلیه نرم افزارهای طراحی و تهیه نقشه - شهرستان آبیک 9127878721
17 معماری دارای پروانه اشتغلا طراحی جهت عضویت در دفتر آبیک 9363508899
18   همکار خانم  جهت انجام امور اداری در دفتر ساختمانی - آشنا به حسابداری و مسلط به نرم افزار آفیس- به صورت تمام وقت

33686836

9129497454

19 برق/مکانیک دارای پروانه اشتغال پایه 3-جهت کسب امتیاز در آزمایشگاه 9123822954
20 عمران/معماری
برق/مکانیک
2نفر-دارای پروانه-2سال سابقه نظارت

2 نفر-دارای پروانه اجرا
9356723121
21 مکانیک/ برق دارای پروانه پایه 2- جهت امتیاز آوری جهت تاسیس آزمایشگاه 9127821656
22 عمران/ معماری دارای 7 سال سابقه بیمه مرتبط- جهت رتبه بندی شرکت 9127822935
23 مکانیک/برق/معماری دارای صلاحیت طراحی/نظارت-دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی-جهت عضویت در دفتر طراحی 9303524125
24 مهندس عمران/معماری جهت کار در پروژه ساختمانی-بدون پروانه اشتغال 9125932110
25 مهندس عمران دارای پروانه اجرا-حداقل 10 سال سابقه بیمه-جهت کار در کارگاه ساختمانی 9301207428
26 عمران و مکانیک جهت رتبه بندی شرکت- دارای 2 سال سابقه کار- 9124812576
27

عمران، برق، مکانیک

کارشناس عمران، برق و مکانیک جهت همکاری در دفتر طراحی- دارای پروانه پایه 1 و 2

9128865586

34221382-028

28

عمران/ معماری

پایه 2 یا 1 - اجرا- جهت عضویت در شرکت اجرا

33790904-028

09122828122

29

عمران/ معماری

پایه 1اجرا

9121164963

30

عمران

2 نفر مهندس عمران (نظارت) - جهت مسئول فنی آزمایشگاه بتن- در شهر بوئین زهرا- به صورت تمام وقت

09123817470

31

عمران/معماری

توانا در تهیه صورتجلسه ابنیه-(خانم)-3 سال سابقه کار

09198469345

32

اجرا

جهت تشکیل شرکت سازندگان (مجری ذی صلاح)

9126812427

33

نقشه برداری

با تجربه- جهت کار در پروژه راهسازی

09121824165

34

تاسیسات ساختمان

حداکثر 35 سال سن- 10سال تجربه کاری در دستگاه نظارت کارگاهی مهندسی مشاور در زمینه پروژه های عمرانی به روش فهرست بهایی

9122811131

35

معماری و عمران

مجری پایه 3- جهت شرکت مجری ذیصلاح

9123826359

9386033480

36

عمران- برق-مکانیک

1-مهندس عمران(اقا)- 5 سال سابقه اجرایی (مسکن مهر جزءسابقه محسوب نمی شود)

2-مهندس عمران (خانم یا آقا)- 5 سال سابقه (مسکن مهر جزءسابقه محسوب نمی شود)

3-مهندس برق -5 سال سابقه (پروژه های عمرانی)

4- مهندس مکانیک- 5 سال سابقه (پروژه های عمرانی)

ساعت تماس: 12 الی 14- 14 الی 18

مدت اعتبار 15 روز

شماره تماس: 9198469345-33785059

ارسال رزومه: saeid.bagheri.85@gmail.com

Vezva.qazvin@gmail.com

 

37

مهندس عمران

2 نفر مهندس عمران راه، سازه با 3 سال بیمه مرتبط فنی

1 نفر مهندس عمران با 7 سال سابقه بیمه مرتبط فنی

9191800477- آقای اسکافی

38

مکانیک-عمران

آشنا به مکانیک- متره- برآورد – مسلط به نرم افزار TAKSA- صورت وضعیت و تعدیل

33233838

39

نقشه بردار

کارشناس نقشه برداری جهت کار در کارگاه ساختمانی

9301207428

40

مکانیک-عمران

معماری

کارشناس اجرایی با سابقه کارکارگاهی-10 سال سابقه

9301207428

41

کارشناس برق

رشته برق- دارای پروانه اشتغال پایه 3- حداکثر سن30 سال - جهت اشتغال در آزمایشگاه

9191874272

42

مهندس برق

دارای پروانه پایه 3 نظارت

9125810651

43

مکانیک/برق

3 تا 7 سال سابقه بیمه(یا بازنشسته)-جهت تمدید یا اخذ رتبه 5 تاسیسات وتجهیزات شرکت

9191851872

44

عمران

مهندس عمران -3سال سابقه بیمه-جهت رتبه بندی

9196161083

45

کارشناس عمران/معماری

جهت تکمیل کادر مهندسی در پروژه ساختمان شهرداری/ خانم /2سال سابقه کار- ترجیحا ابنیه

Ansar.sazandegi@yahoo.com

پست الکترونیک جهت ارسال رزومه

46

کارشناسعمران/معماری

جهتکاردردفتراجرا- دارایپروانهاجرا

9123826359

47

کارشناسعمران

3 سال سابقه کار- جهت کار در شرکت راه و ساختمان

9122826755

48

کارشناس عمران

باتجربهحداقل 5 سال- بارزومهقوی-جهتمدیریتفنیواجرائیکارگاه

9121134314

49

کارشناس برق یا مکانیک یا طراحی شهری

دارای حداقل 3 سال بیمه مرتبط جهت رتبه بندی مشاور

33366667

50

ترجیحا تحصیلات کارشناسی در رسته ساختمان

مدیر امور اداری

دارای سابقه کار مدیریت

 

ارسال رزومه تا 07/07/93 به آدرسm.moradii01@yahoo.com

51

کارشناس عمران یا معماری

دارای پروانه نظارت و اجرا جهت همکاری در شرکت مجری ذیصلاح حقوقی

09123826359

09125826607

52

کارشناس عمران(2نفر)

جهت تکمیل کادر فنی شرکت ساختمانی با حداقل 4سال سابقه بیمه

09364305726

53

کارشناس عمران یا معماری

پایه3 با 2سال سابقه جهت عضویت در هیات مدیره شرکت حقوقی اجرا

09123817248

54

کارشناس مکانیک

جهت سرپرستی  با 7سال سابقه کار در قسمت تعمیر و نگهداری

09121866183

55

کارشناس عمران یا معماری

دارای پروانه اجرا با حداقل 2 سال سابقه کا جهت تکمیل کادر فنی شرکت مهندسی

09123822722

56

کارشناس عمران و مکانیک

3سال سابقه بیمه مهندسی جهت رتبه بندی

09199878205

09127888366

57

کارشناس عمران یا معماری

یکنفر با سابقه مشاور و بازاریابی جهت تکمیل کادر مهندسی در نمایندگی شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران

02833677640

09127842195

58 مجری پایه 2 و 3 متقاضی مجری پایه 2 و 3 معماری و عمران جهت دفتر اجرا

09123826359

09386033480

59 مهندس برق جهت عضویت در دفتر طراحی حقوقی 09121824635
60 کارشناس طراحی عمران، طراح تاسیسات و مکانیک و طراح برق جهت عضویت در دفتر شماره 730 الوند

09900412101

09127849852

61 یکنفر مهندس معمار یا عمران (بدون پروانه ) دارای 3 تا 4 سال بیمه مرتبط با ابنیه جهت ثبت شرکت

09121824657

62 تعدادی مهندس دارای پروانه اجرا 09363965566
63 یکنفر مهندس عمران پایه یک یا دو جهت عضویت در شرکت مجری حقوقی 09121815023
64 مهندس عمران، معماری و شهرسازی دارای پروانه اشتغال جهت آزمایشگاه بتن 09106928725
65 تعدادی مهندس دارای پروانه اشتغال حهت امتیاز آزمایشگاه

09125810651-33363138

66 مهندس عمران شرکت مهندسین مشاور جهت نظارت یکی از پروژه ها مهندس عمران ترجیحا ساکن قزوین آشنا به نظارت در عملیات اجرایی ساختمان و مخزن بتنی باحداقل4سال سابقه کار مرتبط

09121062635

(از ساعت9 الی 16)

67 مهندس عمران دارای پروانه اشتغال پایه2 جهت همکاری در شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

09127879848

09127800316

68   مسلط بر برنامه MS Project 09125932110
69 مهندس برق و مکانیک

سابقه8سال بالاتر بعنوان مشاور فنی و ناظرمقیم پاره وقت جهت نظارت احداث کارخانه صنعتی در شهرک لیا

ارسال زرومه apc.rasa@gmail.com

یاتلگرام و واتس اپ به 09904086085-09143024568

70 تعدادی مهندس مجری ساختمان شرکت اجرا آشیانه سازگان کویر 09223681238
71   مسلط به برنامه اتوکد یا مکانیکال 09191815286
72 هم دفتری یک اتاق از یک واحد تجاری جهت هم دفتری اجاره داده میشود 09106814620
73 کارشناس عمران پایه 3، بعنوان مسئول فنی در آزمایشگاه بتن در بوئین زهرا همراه با بیمه

09123817470

09124825846

74 کارشناس مکانیک گرایش تاسیسات،آشنا به لوله کشی صنعتی و جوشکاری

ارسال رزومه به

factory@mahdetage.com