در جلسه ای که مورخ 19/12/92 با حضور اعضای هیات رئیسه گروه تخصصی برق سازمان و نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق استان مهندس مرادی، زین العابدینی و اثنی عشر و نماینده شرکت مخابرات استان قزوین مهندس نصرآبادی برگزار گردید، مهندس اثنی عشر در راستای تفاهم نامه سه جانبه بازرسی برق به ارائه گزارشی از بازدید از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل و اقدامات آن سازمان در رابطه با تفاهم نامه سه جانبه پرداخت.

بررسی نحوه انجام کار، اصلاح فرمهای بازرسی برق، حق الزحمه بازرسی، آموزش مهندسان برق، نحوه تقسیم کار و زمان شروع کار از موارد مطرح شده در این جلسه بود و در پایان مقرر گردید دوره آموزش تکمیلی بازرسی برق در سال 93 برای مهندسین برق عضو سازمان برگزار گردد.

همچنین در جلسه با مهندس نصرآبادی نماینده شرکت مخابرات در رابطه با تفاهم نامه سازمان با شرکت مخابرات مواردی مطرح و مقررشد جهت ارتقا مهندسان برق یک سری دوره های آموزشی در مورد سیستم تلفن، شبکه و... برگزار گردد.