مدارک لازم جهت تاییدیه ثبت نام در آزمون ورود به حرفه مهندسی

جهت تایید شدن در آزمون ورود به حرفه مهندسی با همراه داشتن پرینت ثبت نام، کپی مدارک تحصیلی(کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد)، کپی کارت هوشمند، مفاصا حساب مالی 1393 سازمان به واحد عضویت تا تاریخ 1393/1/17 مراجعه فرمایید.


گالری