طبق مصوبات هیئت چهار نفره استان کلیه دفاتر طراحی ملزم به رعایت این مصوبات در زمان های مشخص شده می باشند.

 

مصوبات هیئت چهارنفره استان

ردیف

                                    موضوع مصوبات        

تاریخ اجرا

1

افزایش 30درصدی تعرفه خدمات مهندسی ..... دریافت

1/1/1393

2

درج اسامی استادکاران شاغل، در دفترچه اطلاعات ساختمان شامل نام و شماره کارت مهارت

1/3/1393

3

تغییر در ضریب توزیع طراحی و نظارت رشته معماری (30درصد طراحی)(70درصد نظارت)

15/2/1393

4

الزام به تهیه و ارائه نقشه های اجرایی و فاز 2 نما، در کلیه پروژه ها و همچنین ارائه نقشه های فاز 2 در همه بخشهای سازه، معماری و تاسیسات پروژه های گروه "د"

1/3/1393

5

پروژه هایی که پیش از این بصورت تک ناظره انجام می شدند، بصورت 2ناظره (ناظر سازه و معماری با ضریب 75% سازه و 25% معماری) انجام خواهد شد

15/2/1393

6

استفاده از بلوکهای سقفی پلی استایرن با رعایت کلیه ضوابط مربوطه  ......    دریافت

15/2/1393

7

رعایت ضوابط اطفاء حریق در طراحی پروژه ها(چک لیست در سایت سازمان به نشانی ..... دریافت

15/2/1393

8

الزام به تهیه و ارائه دفترچه محاسبات تاسیسات برقی و مکانیکی در پروژه های گروه "د"

1/3/1393

9

اجرای شیوه نامه نظارت بر مراحل صدور  و نصب کنتورهای برق (توضیحات و چک لیست در سایت سازمان به نشانی www.qeng.ir)

1/3/1393

10

لحاظ نمودن نوع خاک 3 و مقاومت مجاز 0.8(هشت دهم) در طراحی سازه پروژه هایی که در بافت فرسوده شهر قزوین قرار دارند (نقشه بافت فرسوده قزوین در سایت سازمان به نشانی www.qeng.ir)

15/2/1393

11

الزام به رعایت مبحث 15مقررات ملی ساختمان و ارائه قرارداد آسانسور (مشخص شدن طراح، ناظر و مجری آسانسور) در هنگام تحویل نقشه ..... دریافت

1/3/1393

12

لحاظ نمودن نوع خاک 3 و مقاومت مجاز یک(1) در طراحی سازه کلیه پروژه های شهر الوند و همچنین لحاظ نمودن مقاومت مجاز 1.2 در طراحی سازه پروژه های دارای زیرزمین شهر الوند

15/2/1393

13

اخذ پروانه ساخت پروژه های 15 واحد یا بیشتر و یا اخذ پروانه برای مالکینی که در طی سال 3 مورد پروانه ساختمانی(یا بیشتر) دریافت می نمایند، ضمن رعایت سایرضوابط، مشروط به استفاده از خدمات انبوه سازان نیز می باشد

1/2/1393

14

انجام آزمایش سیم برق و آزمایش ارت سنج جهت کلیه ساختمانهای گروه "ب"، "ج" و "د" الزامی است (توضیحات در سایت سازمان به نشانی  www.qeng.ir)

1/3/1393

15

رعایت چک لیست کنترل نقشه در بخشهای  سازه ، معماری ، برق و مکانیک

15/2/1393

 

.


گالری