آخرین مهلت ثبت نام تا اول خرداد

دوره آموزشی

"صورت وضعیت نویسی ، متره و برآورد"

(عمران و معماری)

مدرس:مهندس حسین نادری

زمان:  در صورت رسیدن به حد نصاب،  یکشنبه ها و سه شنبه ها  17 الی 19

مدت دوره : 24 ساعت

هزینه دوره : 65000 تومان

مهلت ثبت نام تا اول خرداد 93

ثبت نام فقط از طریق پرتال شخصی در سایت سازمان

سایت سازمان ، پرتال شخصی ، آموزش و کمیسیونها ، ثبت نام

http://eng.qazvineng.ir/login.aspx