ویژه بانوان 

دوره آموزشی

" کلاس آموزشی فنی ، اجرایی ، کارگاهی و گزارش نویسی "

(ویژه بانوان)

صلاحیت ثبت نام : خانمهای مهندس ( عمران ، معماری) عضو سازمان

مدرس:مهندس میرمعزی

زمان:  در صورت رسیدن به حد نصاب اطلاع رسانی میگردد (روزهای احتمالی سه شنبه و چهار شنبه ساعت 16 الی  19)

مدت دوره : 16 ساعت

هزینه دوره : 50000 تومان

مهلت ثبت نام تا 10 خرداد 93

ثبت نام فقط از طریق پرتال شخصی در سایت سازمان

سایت سازمان ، پرتال شخصی ، آموزش و کمیسیونها ، ثبت نام

http://eng.qazvineng.ir/login.aspx