به اطلاع می رساند؛ گذراندن دوره مبحث 14 برای مجریان حقیقی، دوره مبحث13 برای مجریان حقیقی برق و مبحث 15 برای مجریان برق و مکانیک الزامی می باشد.