" تاسیسات بهداشتی" (مکانیک – طراحی نظارت)

12/04/93 الی 13/04/93 ساعت : 08:30 الی 17:00

استاد : مهندس حمید رهروان

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 06/04/93 – فقط در پرتال شخصی

 

 

" بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی"     (عمران –  نظارت)

12/04/93 الی 13/04/93 ساعت : 08:30 الی 17:00

استاد : دکتر مهدی مهدی خانی

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 06/04/93 – فقط در پرتال شخصی

 

 

" سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی"      (عمران –  محاسبات)

18/04/93  الی 20/04/93 ساعت : 08:15 الی 17:30

استاد :  دکتر علی دلنواز

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 12/04/93 – فقط در پرتال شخصی

 

 

" سیستم های جریان ضعیف "     (برق – طراحی نظارت)

19/04/93 الی 20/04/93 ساعت : 08:30 الی 17:00

استاد : مهندس مهران گودرزوند چگینی

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 13/04/93 – فقط در پرتال شخصی

 

 

" معماری زمینه گرا در بافتها"    (معماری – طراحی نظارت)

استاد : مهندس حامد مانی فر

ثبت نام فقط در پرتال شخصی – در صورت رسیدن به حدنصاب، تاریخ قطعی اعلام میشود