در راستای اجباری شدن تست سیم وکابل به کاربرده شده در ساختمانها و همچنین تهیه لیست شرکت های دارای تولیدات سیم وکابل استاندارد، بازدیدی از شرکت هادی برق مورخ 4/4/93با حضور نماینده گروه تخصصی برق ،اعضای کمیته مصالح ساختمانی زیرگروه برق و همچنین نمایندگانی از هسته مرکزی کمیسیون مصالح ساختمانی صورت گرفت.

شرکت هادی برق در سال 1347تاسیس و زیر نظر بنیاد شهید به عنوان سهامدار کلی فعالیت می نماید.

تولیدات شرکت هادی برق، سیم وکابل هایی ازنوع افشان،مفتولی،مخابراتی (تلفن،ایفون،کواکسیال،آنتن)،...درحدمصرف خانگی می باشد که مواداصلی مورد استفاده در این شرکت مس وگرانول می باشدکه از داخل کشور تهیه می گردد.

درخط تولید پس از اینکه  مفتول مس8 میلیمتری واردکارخانه می شود در دستگاه کشش به سایزهای مختلف کشیده شده و نازک می شود و به دلیل شکننده بودن آن در مرحله بعدی آنیل شده تا نرم شود. این مرحله به روش الکتریکی در درجه حرارت450 درجه به مدت 90 دقیقه تا20 درصد آنیل می شود. در مرحله بعدی تاب دادن سیمها انجام می گیرد که به طور غیرمنظم تابیده  می شود،سپس قلع اندود شده وبعد از بانچر، مرحله عایق کاری انجام می گیرد. سیم وکابل های تولیدشده سپس به مرحله بسته بندی رفته شیرینگ شده و در مرحله نهایی تحویل انبارداده می شود.

در بازدید از آزمایشگاه برای سیم وکابل های تولیدی حداقل 35تست انجام می گیرد، از قبیل تست مقاومت هادی،شوک،گرما،سرما،کهنگی،کشش و... که مهمترین آنها تست مقاومت هادی است.

سپس ازخطوط تولید،واحد آزمایشگاه،بسته بندی ،انباربازدیدبه عمل آمد.


گالری