" آسانسور و پله برقی "     (ارتقاء پایه برق – طراحی نظارت)

30/05/93 الی 31/05/93 ساعت : 08:30 الی 17:00 (قطعی)

استاد :  مهندس اکبر حسینی

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 26/05/93 – فقط در پرتال شخصی

 

" معماری زمینه گرا در بافتها"    (ارتقاء پایه معماری – طراحی نظارت)

30/05/93 الی 31/05/93 ساعت : 08:30 الی 17:00  (قطعی)

استاد :  مهندس حامد مانی فر

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 26/05/93 – فقط در پرتال شخصی    

          

" بازرسی آب و فاضلاب (آبفا)" (بازرسی آبفا –  صلاحیت نظارت تاسیسات ساختمان در شهر قزوین)

(  این دوره از دوره های ارتقاء پایه مکانیک نمی باشد )

30/05/93 الی 31/05/93 ساعت : 08:30 الی 17:00  (قطعی)

استاد : مهندس یاسوری و مهندس کاظمی

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 26/05/93 – فقط در پرتال شخصی

 

" سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند مرتبه"      (ارتقاء پایه عمران –  محاسبات)

12/06/93  الی 14/06/93 ساعت : 08:15 الی 17:30 (درصورت رسیدن به حد نصاب)

استاد :  دکتر محمد مهدی معمارپور

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 05/06/93 – فقط در پرتال شخصی

 

" تاسیسات گرمایی ، سرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع" (ارتقاء پایه مکانیک – طراحی نظارت)

استاد : مهندس حمید رهروان

ثبت نام فقط در پرتال شخصی – در صورت رسیدن به حدنصاب، تاریخ برگزاری اعلام می گردد