با توجه به اتمام مهلت ثبت نام آزمون ورود به حرفه آبان ماه 93، لازم به ذکر است شرکت کنندگانی که تا کنون جهت اخذ تاییدیه آزمون اقدام ننموده اند، حداکثر تا پایان وقت اداری 93/7/9 با در دست داشتن مدارک زیر به واحد عضویت سازمان مراجعه فرمایند.

مدارک لازم:

1- پرینت ثبت نام

2- کپی مدارک تحصیلی (کاردانی - کارشناسی - ارشد )

3- کپی کارت هوشمند سازمان

4- مفاصا حساب مالی 1393 (از واحد مالی)

جهت مشاهده وضعیت تاییدیه و دریافت پرینت ثبت نام آزمون به سامانه ثبت نام آزمون ورود به حرفه در پایگاه اینترنتی دفتر مقررات ملی ساختمان مراجعه نمایید.

(سایت دفتر مقررات ملی ساختمان => سامانه آزمون ورود به حرفه => ثبت نام آبان93 => مشاهده و پرینت )