1- -داشتن حداقل دو نفر مهندس دارای پروانه اشتغال به کار پایه دو یا بالاتر در رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی در هیات مدیره شرکت(هر رشته یک نفر)

 

2- مدیر عامل الزاما می بایست یک نفر از مهندسان برق و مکانیک عضو هیات مدیره شرکت باشد.

 

3- با فعالیت در این قسمت،فعالیت در حوزه طراحی و نظارت و اجرا ملغی می شود( یکی از دو نفر مهندسان برق یا مکانیک می تواند فقط سهمیه نظارت خود را حفظ کند.).

 

4- در جای دیگر شاغل نباشند(استعلام بیمه)-کسی که سهمیه نظارت خود را در بند 3 حفظ می کند می تواند شاغل هم باشد .

 

5- داشتن عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی استان قزوین

 

6- گذراندن دوره کاراموزی و دوره های مربوط به بازرسی آسانسور در کلاسهای واحد آموزش سازمان

 

7- تحویل سفته به مبلغ دویست میلیون ریال به واحد مالی سازمان