در کلیه نقشه های معماری، سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی

به گزارش روابط عمومی سازمان، به اطلاع کلیه مسئولین دفاتر طراحی میرساند، در اجرای بند 4 مصوبات جلسه مورخ 93/06/27 هیات چهار نفره استان (ابلاغیه شماره نامه 29331/100 مورخ 93/07/10 اداره کل راه و شهرسازی استان)، در رابطه با اهمیت نظارت حین فرآیند اجرا در حوزه آسانسور که لازمه آن پیش بینی و درج جزئیات و دیتیل اجرائی آسانسور در کلیه نقشه های معماری، سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد، باستحضار  می رساند از تاریخ 95/03/05 درج کلیه جزئیات و دیتیل اجرائی آسانسور در نقشه های فوق الزامی بوده و این موضوع در بخش کنترل نقشه بررسی خواهد شد.