به گزارش روابط عمومی، در راستای اجرای بند4 مصوبات جلسه مورخ 93/06/27، هیئت چهار نفره استان (ابلاغیه نامه شماره 100/29331 مورخ 93/07/10 اداره کل راه و شهرسازی استان)، در رابطه با اهمیت نظارت حین فرایند اجرا در حوزه آسانسور که لازمه آن پیش بینی و درج جزئیات و دیتیل اجرایی آسانسور در کلیه نقشه های معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد، ذیلاً نمونه دیتیل نقشه های مذکور جهت بهره برداری درج می گردد.

1- جزئیات دیوار چاه آسانسور و اسکلت سازه آسانسور (خرپا)

2- جزئیات اجرایی چاهک آسانسور

3- جزئیات اجرایی دال موتورخانه و قلاب آسانسور

4- جزئیات اجرایی اتصالات در دال موتورخانه

5- نمونه نقشه آسانسور

6- جزئیات اجرایی ستونک ها در چاهک آسانسور

7- نمونه نقشه آسانسور

8- نمونه محاسبات آسانسور

9- جدول ضرایب کمانش برای فولادهای دارای استحکام کششی خاص

10- چک لیست سازه آسانسور

11- چک لیست معماری آسانسور