به گزارش روابط عمومی سازمان، پیرو اصلاحیه ماده 79 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیات اجرایی ششمین دوره انتخابات هیات رئیسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با لحاظ کردن شرایط جدید نسبت به ثبت نام مجدد و برگزاری انتخابات فعالیت خود را با مصوبه هیات مدیره سازمان آغاز نموده است.

 دکتر امامقلی رئیس هیات اجرایی این انتخابات اظهار داشت: ماده 79 آیین نامه اجرایی اخیراً از سوی وزرات خانه محترم راه و شهرسازی تغییراتی داشته است که به تبع آن، شرط داشتن پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه یک و گذشت دو سال از آن پایه برای کاندیداتوری در انتخابات هیات رئیسه گروه های تخصصی ضروری است. به عبارت دیگر صرفاً مهندسین دارای پروانه اشتغال که پروانه پایه یک خود را قبل از نیمه مرداد ماه 1393 اخذ کرده اند می تواننند کاندیدای رشته مربوطه شوند.

 همچنین بررسی نهایی صلاحیت کاندیداها بر عهده کار گروه سنجش شورای مرکزی و وزارتخانه راه و شهرسازی خواهد بود.

عضو هیئت مدیره سازمان افزودند: داوطلبان انتخابات می توانند با همراه داشتن مدارک مندرج در اطلاعیه از تاریخ 5 الی 16 مرداد ماه در ساعات اداری با مراجعه به دبیرخانه هیات  اجرایی مستقر در ساختمان مرکزی سازمان  نظام مهندسی قزوین نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.  مطابق جدول زمانبندی در صورت اعلام به موقع اسامی داوطلبین توسط کار گروه مذکور، انتخابات در روز پنجشنبه 8 مهر ماه 1395 برگزار خواهد شد.

وی افزود: تبلیغات کاندیداها در این انتخابات محدود به جلسات حضوری  و فعالیت در فضای مجازی مشروط خواهد بود و تبلیغات محیطی در شهر (بنر و پوستر) ممنوع است.

جهت دریافت اطلاعیه ششمین دوره انتخابات هیئت رئیسه گروه تخصصی اینجا کلیک فرمائید.