در خصوص آسانسور توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی سازمان، در پی جلسه مشترک با دادستان محترم استان جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی در ارتباط با مسائل مرتبط با حوزه آسانسور ایشان طی نامه ای خواستار توجه جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به این مقوله و اجرای کامل مبحث 22 مقررات ملی ساختمان شدند، متن مکاتبات و بندهای مرتبط به بخش آسانسور در مبحث 22 جهت آگاهی به اطلاع می رسد:

 

 

 

 

طبق بند 22-10-3 در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان(بازرسی و نگهداری توسط مسئول نگهداری ساختمان ) :

مالک یا نماینده قانونی او باید مسئول نگهداری ساختمان را برای انجام بازدیدهای ادواری و نگهداری مشخص نماید. این اشخاص باید دارای صلاحیت معتبر نگهداری آسانسور و پله برقی از مراجع ذیصلاح بوده و حداقل ماهانه یکبار از کلیه قطعات و تجهیزات اعم از برقی و مکانیکی بازدید را در پرونده نگهداری ساختمان ثبت نمایند . مسئول نگهداری ساختمان در زمان بازدید باید کلیه قطعات را بطور کامل کنترل و عملکرد آن ها را بررسی نماید. چنانچه در بازدیدهای ادواری مشخص شود که قطعه یا قطعاتی نیاز تعمیر ، تنظیم یا تعویض دارند ، باید مسئول نگهداری ساختمان نسبت به اصلاح یا تعویض آن اقدام نموده و تا نصب قطعه و عدم حصول اطمینان از عملکرد ایمن و مناسب ، دستگاه باید خاموش شود. مسئول نگهداری ساختمان باید با نصب اطلاعیه بر روی کلیه درهای آسانسورها و در قسمت ورودی پله های برقی ، خرابی یا خارج از سرویس بودن دستگاه را به استفاده کنندگان اطلاع دهد.

 

طبق بند 22-10-4 در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان(بازرسی توسط بازرس ) :

بازرسی آسانسورها و پله های برقی باید حداقل سالانه یکبار توسط بازرس انجام شود . در بازرسی های سالانه اگر مغایترتی با اصول ایمنی و مباحث مقررات ملی ساختمان مشاهده شود ، دستگاه تا رفع مغایرت باید خاموش شود. در صورت نیاز ، بازرس می تواند از خدمات افراد متخصص یا مشاور استفاده نماید و چنانچه نیاز به انجام آزمون قطعه یا قطعات خاصی باشد ، مسئول نگهداری ساختمان باید تمهیدات لازم برای این کار را فراهم نماید. بازرس باید مجوز استفاده از دستگاه را در صورتی صادر نماید که الزامات مربوط به استاندارد ، مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان و اصول ایمنی رعایت شده باشد.