شیوه نامه اجرایی کنتور برق

به گزارش روابط عمومی سازمان، طبق اعلام واحد آموزش کلاس "شیوه نامه اجرایی کنتور برق از تاریخ 21 مرداد ماه به تاریخ پنجشنبه 28 مرداد ماه ، ساعت 8 الی 18 موکول گردید.