به گزارش روابط عمومی، واحد آموزش سازمان در هفته جاری اقدام به برگزاری دوره آموزشی ذیل خواهد نمود:

 

دوره

استاد

تاریخ

ساعت

عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستم های اطفاء حریق

مهندس قاسمی

1395/06/04

8 الی 18

1395/06/05

روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

دکتر قبادی

1395/06/04

8 الی 18

1395/06/05

تاسیسات گرمایی،سرمایی،تعویض هواوتهویه مطبوع

مهندس پیرکندی

1395/06/04

8 الی 18

1395/06/05

دوره های اخذ صلاحیت اجرا در پایه3

دکتر مهدی خانی

1395/06/05

8 الی 18

سرپرستی کارگاه

مهندس میرمعزی

1395/06/02

16الی20

1395/06/03

شیوه نامه اجرایی بازرسی کنتور برق

 

1395/06/04

8الی 18

صورت وضعیت نویسی،متره و برآورد

مهندس آصفی

1395/06/02

17الی 19