به گزارش روابط عمومی سازمان ؛ از مهمترین مباحث دربحث کاهش اثرات بلایای طبیعی می توان از مدیریت بحران،ایمنی و استاندارد نام برد. بحران پیشامدی است که بصورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه و یا جامعه می‌انجامد. بحران باعث بوجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است. بحران‌ها بر حسب نوع و شدت متفاوتند. بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره‌های متعارف و واکنش‌های گسترده می‌شود و آسیب‌ها، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازه‌ای به وجود می‌آورد.

با این تعریف از بحران میتوان ویژگی  این واقعه را به 3 بخش تقسیم کرد :

  •  معمولاً غیر قابل پیش‌بینی است (یعنی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کی و در کجا اتفاق می‌افتد) اما معمولاً غیرمنتظره نیست.
  • بیشتر یک وضعیت اضطراری و آنی است تا یک حالت ماندگار
  • پویا و متغیراست

امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هماهنگی و همکاری سازمانها ، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و نا کافی بودن قوانین و مقررات موجود ، محدودیت منابع مالی است، اما خوشبختانه نقاط قوت بسیاری نیز وجود دارد که خود شامل تجارب مفید در مدیریت ها بحران و روحیه تعاون و نوعدوستی در جامعه و مشارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمانهای NGO همچون جمعیت هلال احمر است که می توان با مرتفع نمودن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت راه را برای عملکرد هر چه بهتر و قویتر در امر مدیریت بحران هموار نمود . باید تهدیدها و فرصت ها را به خوبی شناخت و خود را برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصتها آماده ساخت.

سایه شوم بی تفاوتی و غفلت اکثر مردم در قبال اجرا شدن ایمنی و استاندارد ساختمان‌ها و تجهیزات درون آن جان‌شان را هر لحظه به سمت حوادث طبیعی چون زلزله برده و خواهد گرفت.  حادثه هیچ وقت خبر نمی‌دهد و کشور ما به عنوان یکی از حادثه خیز ترین کشورهای جهان، در معرض بسیاری از بلایای طبیعی قرار دارد که علت اصلی بروز خسارت جانی و مالی بسیاری از این حوادث طبیعی طبق بررسی تجارب حاصل شده در کشور ما، نا مقاوم بودن سازه‌ها و عدم رعایت ایمنی غیره سازه، عدم آمادگی و تمرین مردم برای مقابله با حوادث طبیعی گزارش شده است.

نقش سازمان های نظام مهندسی ساختمان در این میان در برابر نا مقاوم بودن سازه‌ها می باشد . احوالات بناهای سرزمین ما این روزها از دو  حالت خارج نیست، یا درگیر بناهای فرسوده و نیازمندی آن‌ها برای بازسازی هستیم و یا شاهد ساخت  و سازهای غیر مجاز و غیر اصولی و بدون رعایت اصول ایمنی سازه و برپایی آن در مکان‌هایی نادرست.

کوتاهی در راستای استاندارد سازی/ هر فرد مسئول کنترل استاندارد: همین که بحرانی رخ می‌دهد همه افراد جامعه حساس می‌شوند ولی وقتی از عمر بحران می‌گذرد دیگر غبار فراموشی ذهن جامعه را در بر می‌گیرد و حساسیت نسبت به بهبود شرایط از بین می‌رود، در ساخت و سازها هر کسی بالاخص صاحب ملک باید قبل از هر مسئولی ناظر کنترل استاندارد باشد ولی متاسفانه اکنون مردم نسبت به اجرا شدن ایمنی و استاندارد در سازه ساختمانشان بی اهمیت هستند.

ایمنی غیر سازه اولویت دوم: مقاوم بودن سازه‌ها و ساخت  و ساز مجاز و استاندارد اولین اولویتی است که می‌تواند میزان خسارت جانی و مالی را به حداقل برساند که بعد از اجرا شدن اولین اولویت، دومین اصلی که خبری از آن در اکثر منازل و ساختمان‌های ما وجود ندارد، ایمنی غیر سازه است که شامل چیدمان وسایل خانه می‌شود، چرا که تجارب نشان داده‌اند فردی از زلزله در امان مانده ولی قاب عکسی بالای تخت او را مجروح کرده است، پس در چیدمان وسایل ساختمان خود ایمنی را رعایت کنیم.

آمادگی و آموزش مقابله با حوادث طبیعی: از آن جایی که حادثه هرگز خبر نمی‌دهد ما باید همیشه  در حال آماده باش شبانه روزی برای مقابله با بلایای طبیعی باشیم، به طوری که علاوه بر نجات جان خود از اعضای خانواده نیز مراقبت کرده و حافظ جان آن‌ها بوده و به عنوان یک نیروی امداد ایفای نقش کنیم.