به گزارش روابط عمومی، واحد آموزش سازمان در هفته جاری اقدام به برگزاری دوره آموزشی ذیل خواهد نمود:

 

دوره

استاد

تاریخ

ساعت

آشنایی با مبانی پدافند غیرعامل

دکتر رضا فرخ زاد

1395/07/29

8 الی 18

1395/07/30

3D-Max

مهندس علیرضا شیشه بران

1395/08/01

15