به گزارش روابط عمومی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در راستای رفاه حال اعضاء محترم اقدام به انعقاد قرارداد با هتل آپارتمان کنعان مشهد مقدس نموده است.

اعضاء محترم جهت استفاده از هتل مذکور می توانند با دریافت معرفی نامه از واحد رفاهی ورزشی اقدام نمایند.

شرایط:

ردیف موضوع هزینه(ریال)
1 ایام غیرپیک بابت هر نفر هر شب اقامت بصورت فولبرد (2،3) تخته 6/000/000
2 ایام غیرپیک بابت هر نفر هر شب اقامت بصورت فولبرد (4،5) تخته 5/500/000

ضمناً ترانسفر رفت و برگشت با اتومبیل های اختصاصی هتل انجام می شود.

آدرس: مشهد، خیابان اما رضا (ع)، امام رضا (ع) 8، کوچه شهید ربیعی، کوچه صاحب علم

شماره تماس: 38534679-38534773-38534774-0511