برابر با 9 جمادی الاول 1438 هجری و 7 فوریه 2017 میلادی

 راهپیمایی عظیم مردم در تایید دولت موقت به فرمان امام خمینی (1357 ش)

 فرار "جعفر شریف امامی" نخست وزیر رژیم پهلوی در پی فراگیر شدن نهضت اسلامی (1357 ش)

اعلام همبستگی همافران با انقلاب اسلامی در حضور حضرت امام خمینی(ره) (1357 ش)

روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی

مدرسه عالی علوم قضائی و اداری در قم تأسیس شد.(1349ش)

لیبی دولت بازرگان را به رسمیت شناخت(1357ش)

در پطرو گراد پایتخت روسیه تزاری اعتصاب عمومی و تشنج بزرگ روی داد (1295ش)

كتابخانه بانك استقراضی روس مشتمل بر 4500 جلد كتاب به وزارت معارف اهدا گردید. (1307ش)

آغاز مبارزات زیدیه

تولد "توماس مور" فیلسوف و متفكر شهیر انگلیسی (1478م)

تشكیل اتحادیه هندوچین توسط دولت استعماری فرانسه (1899م)

 بمباران گسترده ویتنام شمالی توسط هواپیماهای جنگی امریكا (1965م)

روز ملی و استقلال "گرانادا" از استعمار انگلستان (1974م)

پایان حكومت دیكتاتوری خاندان "دوالیه" در كشور "هائیتی" (1986م)