به گزارش روابط عمومی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با همکاری کمیسیون بانوان سازمان، به مناسبت هفته مهندس مسابقات ورزشی دارت، طناب کشی و پرتاب توپ در سبد را با حضور 38  نفر از بانوان مهندس در تاریخ 18 اسفندماه در محل سالن ورزشی کوثر با حضور خانم مهندس محمدبیگی عضو هیئت مدیره سازمان  برگزار نمود.

در ابتدای این مراسم خانم مهندس عباسقلی ها رئیس کمیسیون بانوان سازمان ضمن عرض خیر مقدم افزود:  هدف از برگزاری اینگونه مسابقات و برنامه های ورزشی ضمن ایجاد رقابت سالم در بین مهندسان، ایجاد وحدت رویه و صمیمت بیشتر در بین مهندسان می باشد.

در مسابقه طناب کشی که با 3 گروه 8 نفر برگزار گردید گروه خانمها مهندسین امینی، نجفی زاده، جمالی، ایراندوست،  خوش خصلت، صالحی برزگر، صالحی برزگر و یوسفی به مقام اول دست یافتند.

در مسابقه پرتاپ توپ که با حضور 26 نفر شرکت کننده برگزار گردید خانمها فرمانی انوشه، ایراندوست و  یوسفی موفق به کسب نفرات برتر شدند.

شایان ذکر است که مسابقات دارت با 27 نفر شرکت کننده برگزارشد که در نهایت خانمها خوش خصلت، خسروی و  حسینی  به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در پایان  از داوران این مسابقه خانمها نعیمه حاج میرصادقی، مهندس اصلانی فر، مهندس جمشید زاده و مهندس مریم جمالی سپاسگذاری بعمل آمد.


گالری