در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته‌های عمران ، معماری ، مکانیک ، شهرسازی ، برق ، نقشه‌برداری و ترافیک ، همزمان  با سراسر کشور امروز 19 اسفند در محل دانشگاه رجاء برگزار شد.

آقایان مهندسین علی ارباب، محمد شعبانیان، باقر جلوخانی نیارکی و خانم مهندس فرشته محمد بیگی از آزمون بازدید بعمل آوردند.

 برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز ، پروانه اشتغال به کار صادر می شود و این افراد می توانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.


گالری