به گزارش روابط عمومی سازمان؛ نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با اطلاع رسانی قبلی در تاریخ 21 اسفند 95 با حضور جمع کثیری از اعضاء سازمان ، اعضای هیأت مدیره سازمان ، نماینده اداره کل راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری با دستور ارایه گزارش عملکرد سازمان، گزارش مالی خزانه دار ، گزارش بازرس برگزار گردید.
در ابتدای این مجمع مطابق نظامنامه هیأت رییسه سنی و سپس  هیأت رییسه اصلی مجمع انتخاب شدند و در ادامه مهندس وثیق نیا، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نسبت به ارائه گزارش سالانه اقدام و پس از آن مهندس زندی خزانه دار سازمان نسبت به ارائه گزارش مالی و توضیح کامل روند گزارش مالی اقدام نمودند .
در ادامه کلیات عملکرد مالی سال 95  توسط بازرسان مجمع تایید و توسط حاضرین مصوب شد؛
و همچنین بودجه سال ٩٦ و سایر پیشنهادات مطابق دستور جلسه مجمع به تصویب حاضرین رسید.


گالری