به گزارش روابط عمومی سازمان، بنا بر مکاتبه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون "پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر" ابلاغ گریده است.
جهت مشاهده مصوبه مذکور کلیک نمائید.