به گزارش روابط عمومی؛ سازمان اقدام به عقد تفاهم نامه با دبیرستان غیردولتی دوره اول و دوم "طلیعه" جهت ارائه خدمات به اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان نموده است.
تخفیف درنظر گرفته شده برای اعضای محترم سازمان 15 %  درصورت پرداخت نقدی و در صورت تقسیط شهریه طبق توافق طرفین تا سقف 10 قسط میباشد.

متقاضیان می توانند با ارائه کارت هوشمند مهندسی خود از تخفیف و تقسیط شهریه این مجموعه بهره مند گردند.

نشانی: خیابان دانشگاه کوچه 22 پلاک 24
شماره های تماس:33337888-33338488-09126827977