به گزارش روابط عمومی، سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری کمیسیون تخصصی برق سازمان اقدام به برگزاری" همایش سیستم های اعلام حریق" حضور اعضاء، ریاست و هیئت مدیره سازمان و مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین در روز پنجشنبه 4 خرداد در محل سالن سالن اجتماعات حمداله مستوفی سازمان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مهندس وثیق نیا ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در خصوص ضرورت و لزوم اجرای مباحث مقررات ملی ساختمان عنوان کرد: مجموعه ای از ضوابط، استانداردها و آئین نامه ها در مقررات ملی ساختمان در صلاحیت های نظارت، محاسبه و اجرا گنجانده شده است که در راستای دفاع از حقوق بهره برداران باید مورد توجه قرار گیرد.

وثیق نیا ادامه داد: مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان مصوب هیئت وزیران می باشد که دارای 3 وجه الزامی بودن، اختصاری بودن و سازگاری با سطح کشور می باشد که البته در بعضی از موارد با توجه به اقلیم محلی هر استان در کمیته چهار نفره آن استان منطبق خواهد شد. این مباحث با توجه به اهمیت ویژه ای که دارد لازم الجرا می باشد که خوشبختانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در اجرای مباحث مذکور همیشه پیشگام بوده است.

وی در پایان در خصوص مشکلات اعلام حریق در حوزه شهرسازی گفت: در حوزه شهرسازی یکی از مشکلاتی که در خصوص اعلام حریق با آن مواجه هستیم بحث کاربری های نامتجانس در کنار کاربری های دیگر می باشد که امیدواریم این موارد هم در مباحث مقررات ملی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این مراسم مهندس مجید زهر کش سخنران علمی این همایش در خصوص سیستم های اعلام حریق گفت: سیستم های اعلام حریق جزئی از سیستم هایی است که باید در کراکز داشته باشیم و روند ساخت و سازها و انوبه سازی و ایجاد ساختمان های بلند سبب شده است که سیستم های اعلام حریق نقش بسزایی را در این ساختمانها داشته باشند.

وقتی که یک ساختمان چندین طبقه با پارکینگ طبقاتی ساخته می شود باید دارای یک ارتباط منطقی میان این سیستم و سیستم های دیگر از جمله برق مکانیک، کنترل سیستم ها، آسانورها ،پله برق و غیره اشته باشد که آن مستلزم آن است که در غالب یک سیستم تعریف شود و اجزای آن سیستم بر اساس استانداردها مشخص می شود.


گالری