به گزارش روابط عمومی سازمان، بنابر مصوبه هیئت مدیره سازمان افراد ذیل به عنوان اعضاء کمیته راهبردی بازرسی کنتور برق سازمان منصوب گردیدند: (به ترتیب الفبا- دکتر/ مهندس)

ردیف نام خانوادگی نام
1 آزمابالانی طاهره
2 توفیقی عباس
3 رازقی قاسم
4 رجبی بهنوش
5 رمضانی امید
6 زین العابدینی علیرضا
7 طارمیان محمد
8 غلامیان فاطمه
9 فرضی محمد

روابط عمومی این انتصاب را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای ایشان دارد.