به گزارش روابط عمومی سازمان، بنابر مکاتبه شورای محترم مرکزی در خصوص شرایط بهره مندی از معافیت مالیاتی و محاسباتی به نرخ (صفر) ، بخشنامه امورمالیاتی کشور جهت اطلاع اعلام می گردد.

جهت دریافت بخشنامه کلیک فرمائید.