به گزارش روابط عمومی سازمان، دستورالعمل جدید تعیین حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور  سازمان برنامه و بودجه کشورابلاغ و  در قراردادهایی که از تاریخ 1396/04/01 به بعد منعقد می شوند لازم الاجرا می باشد.

لذا اعضاء محترم می توانند نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را در مورد مفاد این ضابطه جهت انعکاس به امور نظام فنی و اجرایی کشور به سازمان برنامه و بودجه استان ارسال نمایند.

جهت دریافت دستورالعمل مذکور کلیک نمائید.