به گزارش روابط عمومی سازمان، در راستای ارتقای سطح دانش و توانمند سازی مدیران  و کارشناسان حقوقی کشورنخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد نظارت حقوقی و حقوق شهروندی" در تاریخ 30 لغایت 31 شهرویور ماه سالجاری در محل برج میلاد برگزار می شود.

علاقه مندان جهت ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس سایت LAWI.ir مراجعه نمایند.

 اهداف کنگره:

 •     چگونگی بالابردن آگاهی و تسلط مدیران دستگاه های اجرایی بر قوانین و مسائل حقوقی
 •     بررسی اهمیت قانون و قانون مداری در پیشرفت و توسعه کشور
 •     آموزش و به روز رسانی کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی
 •     بررسی و رفع مشکلات تداخل دیدگاه کارشناسان حقوقی با مدیران دستگاه های اجرایی
 •     چگونگی رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی
 •     شناسایی و بررسی خلاً ها و ضعف های قوانین با حوزه فعالیت دستگاه های اجرایی
 •     بررسی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات
 •     بررسی پژوهش­های حقوقی، تأیید صلاحیت و آموزش مداوم کارشناسان و مشاورین و مدیران حقوقی دولت و دستگاه­های اجرایی
 •     بررسی و نظارت حقوقی برگزارش­های دستگاههای نظارتی (در مورد تخلفات، نارسائیها و سوء‌ جریانهای اداری و مالی و...) و ارائه راهکارهای قانونی جهت رفع مشکلات موجود
 •     بررسی روند ایجاد نهادهای نظارتی مردم نهاد برای حسن اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی
 •     نظارت و ارزشیابی وظایف ، فعالیت ها و مسئولیت ها در دستگاه های اجرایی به منظور تشخیص موانع و مشكلات در اجرای قوانین
 •     آشنایی با موازین حقوقی و ضوابط قانونی در دستگاههای تقنینی ، قضائی و اجرائی (زیر مجموعه حقوق عمومی)