به گزارش روابط عمومی سازمان نشست اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین در تاریخ یکشنبه 28 خرداد ماه در محل سازمان  برگزار گردید.

مهندس وثیق نیا در ابتدای این دیدار با اشاره به انتخابات شورای اسلامی شهر و حضور با شکوه مردم استان نسبت به تشویق ایجاد روحیه همدلی و دوری جستن از عملکرد جناحی گفت : قزوین از موقعیت ویژه و استراتژیکی برخوردار است که با برنامه ریزی و هم افزایی منتخبین شورای پنجم میتواند در راه رسیدن به توسعه پایدار شهری قدم های مهمی را بردارد .

ایشان افزودند: سازمان نظام مهندسی سازمانی فنی اما با مسئولیت اجتماعی در بطن جامعه است و احساس تعلق به شهر و مردم در این ساختار همواره وجود دارد لذا سازمان می تواند حلقه واسطه میان مردم و شورای شهر باشند و پسندیده است شورای اسلامی شهر با این حلقه واسط تبادل نظر دائمی و سازنده داشته باشند.

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان قزوین با اشاره به ظرفیت های سازمان افزود : وظایف قانونی نظام مهندسی ساختمان دارای اشتراکات بسیاری با شورای شهر می باشد که در صورت تقویت و توسعه روحیه همکاری میان شورای شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان و تبادل تجارب به قطع شاهد توسعه شهری خواهیم بود .

مهندس وثیق نیا در ادامه با بر شمردن پتانسیل های بالقوه جهت  درآمد زایی نظیر توسعه گردشگری و همچنین افزایش سرمایه گذاری در قزوین ابراز امیدواری نمودند تا در زمینه تهیه طرح های شهری همکاریهای خوبی میان سازمان نظام مهندسی و شورای شهر به وجود آید.

در ادامه این جلسه منتخبین شورای پنجم شهر قزوین نقطه نظرات خود را بیان داشته و نسبت به برقراری ارتباط مداوم با نظام مهندسی ساختمان ابراز امیداواری نمودند.


گالری