به گزارش روابط عمومی سازمان، پیرو بند 2 صورتجلسه مورخ 10 خرداد شورای مسکن، در رابطه با کاهش هزینه های اداری ساخت و ساز، پاسخ سازمان در این خصوص ارسال، که جهت اطلاع اعضاء محترم اعلام می گردد.

جهت دریافت فایل PDF آن کلیک فرمائید.

متن مکاتبه سازمان به شرح ذیل می باشد: