به گزارش روابط عمومی سازمان، سومین جلسه هیئت مدیره سازمان در تاریخ چهارشنبه 23 آبان ماه سالجاری راس ساعت 18:30، در محل سالن جلسات سازمان برگزار می گردد.