به گزارش روابط عمومی سازمان، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر در ادامه دوره های آموزشی حوزه قراردادها در نظر دارد کارگاه های آموزشی زیر را در محل دانشگاه با سرفصل های مندرج برگزار نماید.

عنوان دوره محتوای دوره تاریخ برگزاری
شرایط عمومی پیمان

1) تاریخچه عمومی و خصوصی، محدودیت های کاربردی شرایط عمومی و خصوصی، بیمه در پروژه های عمرانی

2) بررسی تاییدات طرفین درگیر گیمان، بررسی تعهدات طرفین درگیر در پیمان، بررسی تغییر مقادیر و قیمت جدید

3) بررسی افزایش مدت پیمان، بررسی تضمین ها و آزاد سازی ها

4) بررسی تحویل ها در شرایط  عمومی پیمان، پرداخت ها در شرایط عمومی و خصوصی پیمان، بررسی اختلاف ها و داوری ها

18 مهر 96
تجزیه و تجلیل و نحوه بررسی تاخیرات پروژه ها

1) مقدمه (اهمیت تاخیرات) و تعاریف بر اساس فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور

2) اثرات تاخیرات در پروژه و عوامل مسبب تاخیر در پروژه

3) تاخیرات د شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

4) نحوه تهیه گزارش توجیهی (لایحه) تاخیرات و برنامه زمانبندی و ناکت آن

5) شرح بخشنامه های 5090 و 1300 ناشی از عدم پرداخت بموقع صورت وضعیت ها و یا پیش پرداخت ها و مشکلات آن

6) موارد مطروحهی ضرر و ریان ناشی از مجاز بودن تاخیرات مجاز از سوی پیمانکار

7) نحوه محاسبه جریمه تاخیرات

8) استعلام های سازمان برنامه و بودجه در خصوص مبحث تاخیرات

19 مهر 96

شایان ذکر است مبلغ سرمایه گذاری در هریک از این دوره های برای هر دانشپذیر 2/750/000 می باشد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام می توانند به آدرس سایت edu.jdamirkabir.ac.ir ماجعه نمایند و یا با شماره تماس 88920005-021 تماس حاصل نمایند.