به گزارش روابط عمومی سازمان، با توجه به مکاتبه سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین "بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی" مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور جهت اطلاع اعلام می گردد.

جهت مشاهده مصوبه مذکور کلیلک فرمائید.