مدت تفاهم نامه تا اخر سال 96
موضوع تفاهم نامه :
 ارائه خدمات ترجمه رسمی از انگلیسی به فارسی و بالعکس به همراه اخذ تاییدیه دادگستری و زارت امور خاررجه .
ارائه خدمات ترجمه غیر رسمی به زبانهای انگلیسی ، عربی ، روسی ،فرانسه ، چینی و ....
ترجمه قراردادها ، کتاب ، مقاله های علمی ، مجله  ،وبسایت ، بروشور ،کاتالوگ ، نوار ، فیلم ، اعزام مترجم شفاهی یا همراه ، مطالعات بازارشناسی و ....
تخفیف 10 %
مدیریت : آقای دکتربهادر صادقی
آدرس : فلکه میرعماد ، ساختمان میرعماد طبق اول واحد اول
33328691 ( 4خط )
@rqeng