به گزارش روابط عمومی سازمان، بنابر مکاتبه مدیرکل محترم روابط عمومی استانداری، به اطلاع اعضاء محترم می رساند سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ وکالتنامه ماخوذه و سایر قوانین مربوط به بنگاهها را عرضه و و اگذار نمایداعضاء محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت www.ipo.ir مراجعه نمایند.