کارگاه آموزشی شناسایی و ارزیابی ریسک

مدرس: آقای دکتر دوازده امامی (دکتری HSE از کشور مالزی)

مدت دوره:    16 ساعت (دو روزه) بهمراه پذیرایی

زمان برگزاری:  چهارشنبه 16 ام و پنجشنبه 17 ام اسفند ماه 1396

مکان برگزاری: سالن کنفرانس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قزوین

مدرک: مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

هزینه دوره:     آزاد 120.000 تومان

تخفیف 15% برای:
   
اعضاء نظام مهندسی ساختمان
 
دانشجویان

درصورت ثبت نام گروهی 5 نفر و بیشتر ،10%به تخفیفات اضافه خواهد شد.

شماره های تماس:
                                 
09127819098  
09126812371  
09122644267